Een sprinklerinstallatie is in basis een water gevuld leidingsysteem met sproeikoppen en een grote sprinklerpomp. Als de pomp druk levert, zal er niet uit iedere sprinklerkop evenveel water komen.

Dat hangt vooral af van de leiding weerstand tussen de sprinklerkop en de pomp en het hoogte verschil tussen de hoogste en laagste sprinklers. Een sprinklerkop vlak bij de pomp (laag gelegen) zal meer water leveren dan een sprinklerkop die op grote afstand zit (hoger gelegen).

Belangrijk is dat iedere sprinklerkop voldoende water levert. Maar vaak is de hoeveelheid bluswater beperkt en wil je niet dat er veel verschil zit tussen de opbrengt van een laag gelegen sprinkler en een hoog gelegen sprinkler.

Als je de grootte van de pomp afstemt op de lager liggende sprinklers, zal hier veel meer water uit komen dan de boven gelegen sprinklers. Er is immers meer druk beschikbaar omdat het water minder hoog hoeft te worden opgevoerd.

Door het grootte verschil in opbrengst tussen de sprinklers zul je een veel duurdere watervoorraad moeten aanleggen vanwege de sprinklerkop met een hoge opbrengst. Ook zal de pomp dan groter en dus duurder uitvallen.

Ter verduidelijking de volgende afbeelding:

Duidelijk in bovenstaande afbeelding is dat de afstand tussen de waterpomp en de eerste laag sprinklers kleiner is dan de hoger gelegen sprinklers.

Met een hydraulische berekening maak je inzichtelijk wat bij een gegeven leidingnet het verschil is tussen de hoogste en de laagste opbrengst per sprinklerkop. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met stromingseigenschappen van de vloeistof, leidinglengte en -bochten, de pompkarakteristiek en de doorlaat van de sprinklerkoppen.

Door het leidingnet zo te ontwerpen dat de leiding weerstand in alle gevallen ongeveer gelijk is, zorg je ervoor dat de sprinklerkoppen allemaal ongeveer dezelfde opbrengst hebben en de installatie hydraulisch in balans is. Bijkomend voordeel is dat de installatie zo goed mogelijk functioneert maar ook kostentechnisch optimaal is.

Hydraulische berekeningen maken onderdeel uit van de cursus Sprinklertechnicus. Omdat een hydraulische berekening nogal wat rekenvaardigheid vraagt zijn er afzonderlijke rekenmodules om hierin te helpen.

Om Hydraulische berekeningen voor complexe situaties uit te voeren zijn er specialistische programma’s beschikbaar als HASS.