Beheerder BMI

Doel

Een brandmeldinstallatie is er voor uw veiligheid! Alle reden om ervoor te zorgen dat die in de dagelijkse praktijk ook doet wat u ervan verwacht. Daarvoor is niet alleen de aanleg belangrijk maar is ook uw eigen organisatie van groot belang.

Als u vanuit wet- en regelgeving verplicht bent een brandmeldinstallatie te hebben, dan moet u er ook voor zorgen dat er een beheerder ofwel Opgeleid Persoon aanwezig is die deze taken kan uitvoeren en daarvoor de kennis heeft. Dat hoeft gelukkig zeker geen diepgaande technische kennis te zijn, maar de beheerder moet wel  de Ins en Outs van de brandmeldinstallatie op hoofdlijnen kennen.

Bestemd voor

Degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het beheer van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Cursusomschrijving

In de cursus worden de verschillende aspecten met betrekking tot de brandmeld- en ontruimingsinstallaties behandeld, zoals:

  • doel van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
  • rol van de beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie;
  • de opbouw en componenten van de brandmeldinstallatie;
  • verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de taken van de beheerder;
  • uitvoering van periodieke controles en preventief onderhoud;
  • het registreren en rapporteren van de gegevens in het logboek;
  • het instrueren van derden.

Bij deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur en -kosten

De cursusduur bedraagt  2 lesdagen, de 1e lesdag van 09:00 tot 16:00 uur en de 2e lesdag van 09:00 tot 13:00 uur. De tweede cursusdag wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

De cursuskosten bedragen € 500,–, dit is inclusief lesmateriaal en verzorging zoals koffie, thee en lunch (1e dag) en inclusief examenkosten, echter exclusief btw.

Start opleiding & examen

De cursus zal starten in overleg met de aanmelders en het examen wordt door EFPC afgenomen na afloop van de cursus.