Machineveiligheid

De zorg voor machineveiligheid komt er op neer dat u bij investeringen in arbeidsmiddelen niet alleen kijkt of ze geschikt zijn voor het werk, maar ook let op mogelijke risico’s bij het gebruik in de praktijk.

Denk aan gevaren door bewegende delen, geluidsoverlast en eventuele uitstoot van gevaarlijke stoffen. U kiest liefst voor machines die geen enkel veiligheids- of gezondheidsrisico opleveren.

hse-advies-veiligheid-arbo-machine-bescherming-machineveiligheid

Is het niet mogelijk om te kiezen voor machines zonder enige veiligheids- of gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld doordat onderdelen bereikbaar moeten blijven, dan selecteert u de arbeidsmiddelen waarbij de aanwezige gevaren zo veel mogelijk zijn beperkt en/of afgeschermd. Bovendien – heel belangrijk – zorgt u voor een goede instructie aan álle werknemers die mogelijk risico lopen, geeft u zo nodig aanvullende opleidingen en verstrekt u de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

RI&E Machineveiligheid en Machineveiligheidrichtlijnen

Veilige machines zijn voor zowel de fabrikant als de werkgever van belang. De Europese Machinerichtlijn legt dan ook verplichtingen op aan fabrikanten, leveranciers en werkgevers.

Onze ervaren specialisten  stellen voor de machineveiligheid een RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E) op in overeenstemming met de machine- en de arbeidsmiddelenrichtlijn. We beoordelen de gebruiksaanwijzingen en EU-verklaringen van overeenkomst, en begeleiden de aanvraag van CE-markering. Ook verzorgen we de bijbehorende verplichte rapportages. Wij doen dit overigens niet alleen voor gebruikers, maar ook voor machinefabrikanten.

Risico’s reduceren door besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

Functionele veiligheid

Bij het uitvoeren van risicobeoordelingen is het vaak de vraag hoe we risico’s kunnen reduceren met behulp van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie, waarbij de betrouwbaarheid van die functie natuurlijk ook een rol speelt.

Voor het bepalen van risico’s bij een ongevalsscenario gebruikt HSE-advies de SIL (Safety Integrity Level) classificatie en/of PL (Performance Level) indicatoren.

Zo komen we tot een kwantitatieve waardebepaling van de beveiligingen of besturingssystemen met een veiligheidsfunctie. Met andere woorden: we verstrekken informatie over de betrouwbaarheid van het veiligheidssysteem en geven antwoord op de vraag of dit voldoende risico-reductie oplevert.

Ook het uitvoeren van validatie van veiligheidscircuits behoort tot de mogelijkheden.

Werken aan een veilige werkvloer?

Neem contact op voor professioneel en onafhankelijk advies over machineveiligheid.