Wiskundemodule

Doel

De module richt zich op de basisvaardigheden van het rekenen dat nodig is bij het hydraulisch rekenen in de opleidingen junior engineer sprinklertechniek en engineer sprinklertechniek. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld;

  • berekeningen met breuken;
  • lineair interpoleren;
  • lineair vergelijken;
  • machten vergelijken.

Bestemd voor

Deze module is bestemd als ondersteuning op het aspect rekenen in de opleidingen junior engineer sprinklertechniek en engineer sprinklertechniek.

Wanneer u moeite heeft met de volgende opgaven, is de wiskunde module iets voor u:

  • (5 + x)² – 60 = 130, wat is x?
  • b² + 15 = -b² + 20, wat is b?
  • (5 -18) / (120 + a) = 26, wat is a?

De cursus loopt synchroon met de sprinkleropleidingen. De module wordt gegeven in één lesmiddag.

Cursusomschrijving

De cursus is opgebouwd uit 6 modules die elk een belangrijk onderwerp behandelen om het hydraulisch rekenen van de sprinkler cursussen beter te kunnen begrijpen. De cursus betreft 1 les middag waarbij in een online leeromgeving ondersteuning wordt geboden, het lesmateriaal is dan ook online te vinden.

De studiebelasting bedraagt ten minste 16 uren.

Cursusduur en -kosten

De cursusduur bedraagt 2 dagen thuisstudie en 1 lesmiddag, de cursuskosten bedragen € 300,–, dit is inclusief lesmateriaal en exclusief btw. .

Indien de cursist niet de cursus junior engineer sprinklertechniek bij EFPC volgt dan bedragen de cursuskosten voor de module
€ 350,-.

Start opleiding & examen

De Wiskundemodule start op 15 november 2023.

Het examen voor de sprinklercursussen zal worden verzorgd door CIBV en Certoplan. Hiervoor moet u zichzelf aanmelden.