De wettelijk verplichte bescherming van werknemers tegen explosiegevaar is vastgelegd in de ATEX 153 richtlijn, in Nederland nader uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze richtlijn schrijft voor dat een onderneming alle explosierisico’s moet identificeren, beoordelen, en beschrijven in een explosieveiligheidsdocument (EVD).

Door de enorme hoeveelheid normen en richtlijnen op dit gebied kan dit leiden tot onbekendheid van bepaalde eisen en maatregelen en soms tot onduidelijkheid waaraan moet worden voldaan.

Ook opmerkingen in een inspectierapport kunnen voor u vragen oproepen met betrekking tot het wettelijk kader en de praktische uitvoerbaarheid.

Wij denken – in alle bescheidenheid – op dit vlak een interessante en vaak besparende bijdrage te kunnen leveren en bieden daarom het ‘ATEX spreekuur’ aan.

Wat is het ATEX spreekuur?

Uw vraagstuk of vragen met betrekking tot explosieveiligheid worden vooraf aan ons opgestuurd, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden. Binnen maximaal 10 dagen is er een gesprek bij ons in Bilthoven of via MS Teams, waarbij wij kunnen aangeven welke mogelijkheden en aandachtspunten er in onze ogen nog zijn.

Ook is er gelegenheid om met onze specialisten te brainstormen over mogelijke alternatieve oplossingen, waarbij wij eventuele vragen (waarschijnlijk) direct kunnen beantwoorden.

Kosten en duur ATEX spreekuur

Het ATEX spreekuur kost € 450,– exclusief BTW en neemt (afgezien van onze voorbereiding) gewoonlijk twee à drie uur in beslag. Mochten er aansluitend nog meerdere overlegsessies en/of berekeningen nodig zijn, dan kunnen we daarvoor nieuwe afspraken plannen.