Het beheer en onderhoud van uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bestaat o.a. uit de periodieke controle en preventief onderhoud door de onderhoudsdeskundige. Dit preventief onderhoud wordt in basis éénmaal per jaar uitgevoerd.

Op basis van een onderhoudsrisico-inventarisatie en evaluatie (ORI&E) kan, conform de NEN2654, hiervan worden afgeweken. Hierbij dient de frequentie van de periodieke controle en het preventief onderhoud te worden vastgelegd in het onderhoudsplan.

Vanuit de opgemaakte ORI&E kan worden besloten om de onderhoudsinterval te verruimen naar een periode van bijvoorbeeld meer dan één jaar. Dit kan resulteren in een aanzienlijke kostenbesparing in de onderhoudskosten.

Betekend dit dat er in de tussenliggende periode niet naar de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt gekeken?

Nee, in de tussenliggende periode dient het beheer, de periodieke controle en het preventief onderhoud te worden uitgevoerd door de beheerder om de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in nominale staat te houden of deze daar weer in terug te brengen.

De onderhoudsinterval beïnvloed niet de geldigheidsduur van een inspectiecertificaat. De geldigheidsduur zoals vastgelegd in paragraaf 1.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012, artikelen 1.10 en 1.11, blijft hiervoor onverminderd van kracht. Het blijft nog steeds mogelijk voor de onderhouder om een onderhoudscertificaat te verstrekken conform het CCV-certificatieschema “Onderhoud Brandmeldinstallaties” versie 5.0+C1 ingangsdatum 1 april 2019.

EFPC kan een ORI&E opstellen voor uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Met de ORI&E kan worden bepaald welke onderhoudsfrequentie past bij uw installatie(s). Tevens kan EFPC u of uw medewerker(-s) opleiden tot Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Deze opleiding zal worden afgesloten met een NIBHV examen. Voor deze en ander opleidingen kunt u naar de pagina op onze website.

Een eerste indicatie of verruiming mogelijk is, is vrijblijvend, aan het opstellen van een ORI&E zijn kosten verbonden. Nieuwsgierig naar wat dit voor uw installatie(s) zou kunnen betekenen, neem vrijblijvend contact op met Arno Scherpenisse van EFPC. Hij is graag bereidt u hier meer over te vertellen.