Architecten hebben brede kennis van alle facetten van de bouw en het gebruik van gebouwen. Maar niemand kan álles weten. Soms leiden keuzes in de ontwerpfase tot onvolkomenheden op het gebied van brandveiligheid en inbraakbeveiliging. Daar is dan meestal in een later stadium wel een mouw aan te passen, maar dat kost altijd meer geld dan het in één keer goed doen.

Wij denken – in alle bescheidenheid – op dit vlak een interessante en vaak besparende bijdrage te kunnen leveren en bieden daarom het zogenaamde ‘architectenspreekuur’ aan.

Wat is het architectenspreekuur?

De architect en/of de ontwikkelaar sturen ons per mail (als PDF of DWG) de plattegronden en/of schetsen van het project, met daarop de oppervlaktes, gebruiksfuncties en bezettingsgraden, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden. Binnen maximaal 10 dagen is er een gesprek bij ons in Bilthoven, waarbij wij kunnen aangeven welke aandachtspunten er in onze ogen nog zijn.

Ook is er gelegenheid om met onze specialisten te brainstormen over mogelijke alternatieve oplossingen, en natuurlijk kunnen wij ook eventuele vragen ter plekke beantwoorden. Juist doordat het spreekuur bij ons op kantoor is, kunnen we snel schakelen met onze specialisten in velerlei disciplines.

Kosten en duur architecten-brainstorm

Het architectenspreekuur kost € 450,– exclusief BTW en neemt (afgezien van onze voorbereiding) gewoonlijk twee à drie uur in beslag. Mochten er aansluitend nog meerdere overlegsessies en/of berekeningen nodig zijn, dan kunnen we daarvoor nieuwe afspraken plannen.