ATEX (incompany) training

ATEX is een breed begrip. Bij bedrijven die te maken hebben met brandbare stoffen/gassen die een explosie(gevaar) kunnen vormen, moeten alle betrokkenen rekening houden met ATEX. De eigenaar van het bedrijf, projectleiders/managers, engineers, operators tot de (onderhouds)monteur en schoonmaker moeten rekening houden met ATEX.

Mogelijke gevaarlijke gebieden (ATEX zones) binnen het bedrijf moeten bekend zijn. Een Explosieveiligheidsdocument (afgekort: EVD) moet aanwezig zijn. De installatie moet explosieveilig zijn uitgevoerd binnen de vastgestelde ATEX zones. Bij niet reguliere (onderhouds)werkzaamheden moeten vaak aanvullende werkprocedures worden gevolgd. Belangrijk hierbij is dat de kennis aanwezig is bij de betreffende functie.

Veel bedrijven hebben maar beperkt te maken met brandbare stoffen/gassen die een explosieve atmosfeer kunnen vormen. Maar toch wordt wettelijk van de bedrijven verwacht dat deze specifieke kennis aanwezig is.

Doel

Het doel van een ATEX (incompany) training is het zodanig opleiden van werknemers, dat zij de voor hun functie noodzakelijke kennis met betrekking tot ATEX beheersen. Hierbij wordt de training afgestemd op de situatie die geldt bij het bedrijf, ingericht op de specifieke kennis en behoefte die per functie noodzakelijk is.

De training wordt specifiek op het bedrijf, de verschillende functies en disciplines ingericht.

Omschrijving training

Naast de bovengenoemde onderwerpen wordt gekeken welke functies aanwezig zijn en welke aanvullende kennis met betrekking tot ATEX hiervoor is vereist.

De duur van de training is afhankelijk van het benodigde kennisniveau en kan variëren tussen 1 en 10 dagen. Ons advies is de groepen niet groter te laten zijn dan 15 personen. De ATEX-training kan op uw locatie worden verzorgd of in het leslokaal van EFPC. Tijdens de training zijn er voldoende mogelijkheden om vragen te stellen en te oefenen met de lesstof.

Start training & examen

De training wordt op aanvraag gegeven en kan worden afgesloten met een door ons af te nemen schriftelijk examen. Hierbij zal tabel 3 van document IECEx OD 503 – Editie 4.0, als leidraad worden gebruikt.

Docenten