Wij vinden zelf dat we met ons multidisciplinaire team specialisten best veel verstand hebben van veiligheid. Maar wat vinden onze klanten?

Hiernaast vindt u een overzicht van branches en opdrachtgevers voor wie wij onze expertises hebben mogen inzetten. Bij diverse van deze klanten treft u ook een referentie aan.

EFPC has been involved from scratch with the unique project of Danone Nutricia in the Netherlands. In this internationally steered project, several contractors are involved to realize a factory which produces high quality Early Life Nutrition products, for (vulnerable) babies. The nutrition that a baby receives during their First 1000 Days of life (from pregnancy to two years) can have a positive influence on how they develop, grow and learn.

This nature of the product meant that a high level of hygienic applications had to be implemented. The project embodies one of the largest capital investments of Danone worldwide. Safety is the first concern during executing but also after realizing the complete factory. Starting with a fully BIM-modelled factory, finding the right solutions for safety issues, building codes, Danone and FM global specifications, EFPC is very proud to be part of this team and the trust Danone Nutricia puts in EFPC expertise.

EFPC is involved in:

  • Tender documents
  • BIM modelling
  • Fire safety plan
  • UPD firefighting systems sprinkler and gas extinguishing FM global
  • PvE Fire detection and fire alarm systems
  • Evacuation plans
  • Site surveys
  • Design and execution compliance with Dutch law and regulations

 

Copyright: John Verbruggen Fotografie

Het Nissan Motor Parts Center B.V. in Amsterdam vormt de logistieke schakel voor Nissans dienstverlening in Europa. Door levering van Nissan onderdelen voor onderhoud en reparatie wordt heel Nissan rijdend Europa voorzien van de hulp en zorg die iedere Nissan bezitter nodig kan hebben.

Op het terrein van het Nissan Motor Parts Center bevindt zich 90.000 vierkante meter aan magazijn waar gemiddeld 140.000 onderdelen op voorraad worden gehouden. Het Motor Parts Center is van veel veiligheidsmaatregelen voorzien om er voor te zorgen dat de medewerkers veilig kunnen werken en bij calamiteiten veilig kunnen vluchten.

Ook wordt het Motor Parts Center goed beschermd tegen ongewenste gebeurtenissen zoals brand. Het Motor Parts Center is o.a. uitgerust met een automatische sprinklerinstallatie welke het risico vermindert op het aantasten van de continuïteit ten gevolge van brand.

Bij de realisatie van de sprinklerinstallatie in het Motor Parts Center heeft EFPC vanaf het begin mee gedacht aan hoe de sprinklerinstallatie kan worden geïntegreerd en gerealiseerd. EFPC heeft bij het opstellen van alle benodigde documenten in relatie tot de realisatie van de sprinklerinstallatie rekening gehouden met de wensen van Nissan, de verzekeraar en de eisen van de overheidsinstanties. Ook heeft EFPC tijdens de realisatie van de sprinklerinstallatie controles uitgevoerd op de kwaliteit van het geïnstalleerde werk.

Een vergelijkbaar traject heeft Nissan met EFPC doorlopen bij de vervanging van de muziek- en ontruimingsalarminstallatie in het Motor Parts Center.

Nick Gelijsteen, werkzaam bij Nissan Motor Parts Center B.V.:

“De eerste contacten met EFPC ten tijde van het sprinklerproject gaan terug naar 2004.

EFPC heeft geholpen met Pre-studies, calculaties, leverancier selecties, validatie van offertes, toetsingen en de begeleiding van uiteindelijke installatie waarbij ook de oplevering en nazorg inbegrepen zit.

In de 4 jaar, vanaf aanvang tot uiteindelijke oplevering, heeft Nissan intensief en constructief met EFPC samengewerkt.

Nissan heeft dankbaar gebruik gemaakt van de relevante kennis en ervaring op het gebied van sprinkler- en ontruimingsinstallaties van EFPC. De samenwerking kunnen we omschrijven als deskundig, zakelijk en prettig.

We zijn ervan overtuigd dat dankzij de door Nissan ingehuurde EFPC expertise de introductie en uiteindelijke functionering van zowel sprinkler als ontruiming installaties zeer succesvol zijn verlopen.

Tot op de dag van vandaag heeft Nissan nog regelmatig contact met EFPC over diverse relevante zaken.”

Taxameter Centrale B.V. is van oorsprong een familiebedrijf en bestaat al sinds 1927. Begonnen als importeur van instrumenten voor automobielen, zijn zij inmiddels uitgegroeid tot marktleider op het gebied van (auto-)mobiliteitsoplossingen. Taxameter  biedt de meest innovatieve systemen aan en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden, alles gericht op de maximale toegankelijkheid van de beschikbare ruimte. Taxameter Centrale is onderdeel van Waysis, een internationaal georiënteerde holdingmaatschappij waar ook Yellowbrick en Brickparking deel vanuit maken.

Bron: Taxameter Centrale

Binnen Taxameter Centrale heeft Security een hoge prioriteit, Taxameter Centrale heeft voor het advies van de Security bewust voor een onafhankelijk adviesbureau gekozen.

EFPC is er bijzonder trots op om als onafhankelijk adviseur voor Taxameter Centrale dit te realiseren.

Uitgangspunt was een gezamenlijke inventarisatie en beoordeling van de reeds aanwezige beveiligingsmaatregelen en het zoveel mogelijk gebruik maken van de al aanwezige bouwkundige- en elektronische beveiligingsvoorzieningen.

EFPC heeft vervolgens voor Taxameter Centrale een maatwerk beveiligingsplan gerealiseerd waarbij rekening is gehouden met de te verwachten criminaliteitsrisico’s, de al aanwezige bouwkundige- en elektronische beveiligingsmaatregelen, het bedrijfsproces en het gebruik van het complex.

André Sprong, Directeur Operations van Taxameter:

“Voor het verkrijgen van een advies op het gebied van beveiliging hebben wij bewust gezocht naar een partij die onafhankelijk in de markt opereert. De keuze voor EFPC is hierbij de juiste gebleken. Wij zijn voorzien van een onafhankelijk advies waarbij alle mogelijke onderwerpen uitgebreid voor het voetlicht zijn gebracht. De nuchterheid en deskundigheid waarmee EFPC onze opdracht uitgevoerd heeft is voor ons zeer waardevol gebleken.”

De Forensische Zorgspecialisten (DFZ) (voorheen de Van der Hoeven Stichting) uit Utrecht biedt menselijke oplossingen voor een veiligere samenleving. Dit wordt bereikt door een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. Hierbij wordt ieders unieke geschiedenis gerespecteerd en gelooft men in menselijke groei. Van daaruit wordt gewerkt aan een maatschappij waar iedereen zich goed en veilig voelt.

Het gebouwenterrein van DFZ bestaat uit een nieuwbouw (2009) en een ouder bestaand deel: Van der Hoeven kliniek (jaren ’70). Vanwege de diversiteit aan behandelingen verschilt de inrichting en het gebruik per afdeling. DFZ moet voldoen aan onder andere de eisen van DJI. Vanaf 2009 zijn wij betrokken bij DFZ. In eerste instantie met een beoordeling van de nieuwbouw en daarna bij de verhoging van het brandveiligheidsniveau van de Van der Hoeven kliniek naar niveau nieuwbouw.

Deze verhoging van het bouwkundige brandveiligheidsniveau is gestart met een inventarisatie van de bestaande brandscheidingen. Op basis hiervan is een bestek opgesteld. Hierbij hebben we natuurlijk gekeken of door het verschuiven van brandscheidingen, kosten konden worden bespaard. Daarnaast waren er plannen voor een aanstaande renovatie. Wij hebben hier rekening mee gehouden bij de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden in de Van der Hoeven kliniek.

Tot slot zijn we tijdens de uitvoering van de benodigde bouwkundige brandpreventieve werkzaamheden als adviseur van de opdrachtgever betrokken geweest bij de kwalitatieve bouwbegeleiding van de aannemer.

Onlangs hebben we de renovatieplannen van de Van der Hoeven kliniek beoordeeld. Hierbij is een integrale benadering van safety (waaronder veilig vluchten e.d.) en security (patiënten mogen niet kunnen ontvluchten bij een calamiteit) gecombineerd, bij de beoordeling van de plannen.

Marian Wiarda, Manager Service centrum van DFZ:

“De samenwerking met EFPC verloopt soepel en effectief; ze kijken naar een situatie en beoordelen hoe een oplossing kan worden gevonden die recht doet aan brandveiligheid en aan kosten. Onze ervaring is dat EFPC veel kennis in huis heeft en dat de adviseurs er op gericht zijn om de klant optimaal te bedienen. Met korte lijnen, snelle terugkoppeling en slimme oplossingen.”

Jaarbeurs organiseert en faciliteert evenementen vanaf 2.000 bezoekers. Van bedrijfsfeesten tot festivals en van dancefeesten tot jubilea.

Jaarbeurs is een centraal in het land gelegen multifunctionele locatie die goed is uitgerust om elk denkbaar evenement te hosten en te accommoderen.

Het multifunctionele complex van Jaarbeurs kent een zeer uitgebreide infrastructuur en telt maar liefst 11 goed uitgeruste hallen. Alle hallen zijn voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten en brandbeveiligingsvoorzieningen en daarmee geschikt voor de meest uiteenlopende activiteiten waaronder beurzen, evenementen, feesten en concerten.

EFPC is er bijzonder trots op dat zij als huisadviseur van de Jaarbeurs ondersteunen bij alle brandbeveiligingsvoorzieningen.

Of het nu gaat om de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning, de sprinklerinstallatie, de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, rooklaagberekeningen of opvang- en doorstroomcapaciteitberekeningen EFPC staat de Jaarbeurs bij met onafhankelijke, betrouwbare adviezen en efficiënte oplossingen.

Jaap de Oude; Manager Technische Dienst van de Jaarbeurs

“Mijn ervaringen met het bedrijf EFPC zijn zeer positief. Zij denken met de klant mee en zijn pro actief met hun werken. Zij brengen de problemen waar de klant mee geconfronteerd wordt helder in beeld en zorgen dat er met adequate oplossingen verder gegaan kan worden. Zij ontzorgen voor ons het hele traject voor certificering en vergunningen. Dus er wordt door EFPC een totaal oplossing voor alle situaties aangedragen.”

Vanuit de weide omtrek is de Pieterskerk te zien. De Pieterskerk steek boven de binnenstad van Leiden uit. De Pieterskerk is één van de oudste monumentale panden van Leiden. De Pieterskerk werd in 1121 gesticht als grafelijke kapel, gewijd aan Petrus en Paulus, en vanaf dat moment is er (afhankelijk van de financiële middelen) in fases aan de kerk gebouwd. In de zestiende eeuw had de Pieterskerk min of meer zijn huidige vorm.

De Pieterskerk is tegenwoordig niet meer in gebruik als kerk. De Pieterskerk is tegenwoordig in gebruik als evenementenlocatie voor bijvoorbeeld beurzen, feesten, diners, concerten, etc. De Pieterskerk heeft een capaciteit tot wel 2.000 personen.

In de periode van 2000-2010 is de Pieterskerk geheel gerenoveerd. EFPC heeft tijdens de renovatie meegedacht in oplossingen betreffende de brandveiligheid. Zo heeft EFPC het ontwerp van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie gemaakt. Gezien de hoogte van de ruimten en het gebruik van de ruimten was een normale brandmeldinstallatie niet mogelijk. Met meerdere brandproeven is een maatoplossing voor het brandmeldsysteem ontworpen dat zeer betrouwbaar is en een beginnende brand reeds in een vroegtijdig stadium detecteert en de brandweer en aanwezige personen alarmeert.

Daarnaast heeft EFPC zich bezig gehouden met het bepalen van de ontvluchtingsmogelijkheden binnen de Pieterskerk en heeft EFPC het ontruimingsplan opgesteld. Recent heeft EFPC voor de Pieterskerk bepaald of er tijdens een evenement voldoende vluchtvoorzieningen aanwezig zijn om de aanwezige personen ten tijde van een calamiteit veilig de Pieterskerk konden verlaten.

Frieke Hurkmans, directeur-bestuurder

“Recent heeft de Pieterskerk Leiden opnieuw gebruik gemaakt van de diensten van EFPC. De hernieuwde kennismaking was uiterst prettig en adequaat. Er werd uiterst snel en professioneel gereageerd op een urgente vraag van onze kant. Zonder enige twijfel zoeken wij ook in de toekomst graag contact bij nieuwe vraagstukken.”

De Universiteit Leiden (opgericht in 1575) is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. Die prominente positie geeft onze afgestudeerde studenten een voorsprong als ze solliciteren naar wetenschappelijke functies of betrekkingen buiten de academische wereld. De universiteit heeft ongeveer 24,5 duizend studenten (uit 110 landen) en 5.500 medewerkers. De Universiteit Leiden heeft in Leiden ca. 60 gebouwen in gebruik. De studies worden voornamelijk vanuit Leiden gegeven, maar ook in Den Haag heeft de Universiteit Leiden studiefaciliteiten.

Alle gebouwen van de Universiteit Leiden zijn voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten die noodzakelijk zijn om goed en hoogstaand onderwijs te kunnen faciliteren. Alle brandbeveiligingsvoorzieningen binnen de gebouwen zijn afgestemd op het gebruik.

EFPC is er bijzonder trots op dat zij als huisadviseur van de Universiteit Leiden ondersteunen bij alle brandbeveiligingsvoorzieningen.

Zo is bijvoorbeeld de Universiteits Bibliotheek van de Universiteit Leiden voorzien van een pre-action sprinklerinstallatie, zijn ruimten van waardevolle collecties voorzien van blusgasinstallaties en is het gehele gebouw voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. EFPC heeft de Universiteit Leiden met onafhankelijke, betrouwbare adviezen, maatwerk ontwerpen en specifiek op de ruimten afgestemde uitgangspunten documenten bijgestaan zodat de brandveiligheid voor zowel de Universiteit Leiden, de gemeente Leiden alsmede de verzekeraar, binnen de bibliotheek naar een hoog niveau is gebracht.

“Veiligheid voor studenten, medewerkers en bezoekers van de Universiteit Leiden staat bij ons zeer hoog in het vaandel en vragen veel inspanningen en beleid om dit te waarborgen en te handhaven.

Op het gebied van Brandveiligheid is EFPC voor ons al jaren lang een belangrijke partner. Zij denken met ons mee en zijn pro actief met hun werken, zo hebben wij samen met EFPC Universiteit breed beleid ontwikkeld en vastgelegd op het gebied van Brandveiligheid. Zij brengen de problemen waar wij als klant mee geconfronteerd wordt helder in beeld en zorgen dat er verder met adequate oplossingen de brandveiligheid in de gebouwen wordt gewaarborgd. Door EFPC worden totaal oplossing voor alle situaties aangedragen.

Namens ons communiceert EFPC met het bevoegd gezag en alle overige partijen bij het realiseren van brandveiligheidsprojecten en ontzorgen zij ons in het hele traject van projectrealisatie en voor certificering en vergunningen.

Mijn ervaringen met het bedrijf EFPC zijn zeer positief.”

Bert Döpp

Projectleider Installatietechniek
Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden