Als u op zoek bent naar advies voor de brandveiligheid van uw gebouw, fabriek, tankterminal, spooremplacement of ander object, kan EFPC u zeker helpen. Wij ondersteunen vele tientallen opdrachtgevers in alle sectoren van industrie, zorg en dienstverlening bij het treffen van optimale maatregelen voor brandbeveiliging.

U hebt het meest aan onze expertise als u ons vanaf het prille begin laat meedenken over het ontwerp van uw gebouw of locatie. Zo kunt u de maatregelen (die zowel bouwkundig of organisatorisch van aard kunnen zijn) al direct integreren in het initiële ontwerp. En natuurlijk blijven wij u begeleiden, tot en met de oplevering en zelfs de exploitatie.

Tijdens de ontwerp- en bouwfase omschrijven de bouwvergunning en Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) de eisen op het gebied van opslag-, brand- en bouwkundige veiligheid. Om zeker te weten dat uw organisatie aan alle vereisten voldoet, kunt u op de specialisten van EFPC.

Baas over uw eigen brandveiligheid

Uw gebouw kan 100% brandveilig zijn, met allerlei hermetische compartimenten en gesloten deuren, maar daardoor totaal ongeschikt voor uw doel. Bij het steven naar het juiste brandveiligheidsniveau laten wij ons allereerst leiden door de behoeften van de gebruikers.

Ú bent, samen met mensen op de werkvloer, de baas. Maar u moet natuurlijk ook rekening houden met de wettelijke regels en de eisen die uw verzekeraar stelt. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen de wettelijke normen voor brandveiligheid en een optimale gebruiksvriendelijkheid.

Een voorproefje van onze toegevoegde waarde? Kom eens langs op ons architectenspreekuur!

Ontruiming

Bij brandpreventie is het adagium: ‘voorkomen is beter dan blussen’. Maar als u schade en leed wilt voorkomen moet u óók nadenken over het gedrag van mensen in noodsituaties. Wat gebeurt er als het alarm af gaat? Waar rennen de mensen naar toe en is daar voldoende ruimte om te vluchten?

Bij paniek blijken veel slachtoffers te vallen als gevolg van verdrukking en gebrek aan voldoende vluchtwegen. EFPC maakt gebruik van computersimulaties om te kijken of het gebouw vluchtveilig genoeg is.

Fire Safety Engineering (FSE)

Bij een integrale benadering van brand en vluchtgedrag maken wij steeds vaker gebruik van simulaties die de complexe dynamica van mensenmassa’s in kaart brengen. Overigens niet alleen bruikbaar bij gebouwen (10.000 bezoekers aan een dance event in een beurscomplex), maar ook voor de ontruiming van treinen, parken, stadions of zelfs complete stadsdelen.

De voordelen van simuleren zijn evident:

 • bepalen van de benodigde ontruimingstijd per 1.000 bezoekers;
 • betrouwbaar genoeg voor Bouwbesluitberekeningen bij complexe gebouwen;
 • helpt bij bepalen van de optimale veiligheidsmaatregelen in een gebouw;
 • maakt het proces van de evacuatie duidelijk en laat zien wat er fout kan gaan;
 • geeft inzicht in knelpunten in de loopstromen binnen een gebouw;
 • kostenbesparend omdat geen aanpassingen achteraf nodig zijn.

Wij zien in onze praktijk regelmatig dat als gevolg van door ons uitgevoerde simulaties al tijdens de ontwerpfase belangrijke bouwkundige wijzigingen plaats vinden. Daarom is het met name bij nieuwbouw van groot belang om simulaties van vluchtgedrag al in een vroeg stadium uit te voeren. Dit kan grote kosten in een later stadium besparen.

Bij bestaande gebouwen helpen simulaties overigens eveneens bij kostenbesparing, doordat we goed kunnen aantonen wat werkelijk nodig is om de situatie veilig te maken. Soms kan het verplaatsen van een wanddeel of het toevoegen van een extra deur al voldoende zijn. Door dit aan te tonen voorkomt een simulatie overbodig ingrijpende (en dus dure) maatregelen.

Installaties

EFPC is in Nederland dé expert in brandbeveiligingsinstallaties. Of het nu sprinkler-, blusgas-, watermist-, detectie-, ontruimings-, noodverlichtings- of vluchtrouteaanduidingsinstallaties betreft, EFPC kan u gedetailleerd adviseren en ook het installatieontwerp maken. Maar wij kunnen ook samen met u op hoofdlijnen de oplossingsrichtingen aftasten of u bijstaan in het aanbestedingstraject of bij afstemming met brandweer of verzekeraars. We spreken immers ‘hun taal’.

Onze medewerkers zijn dikwijls docent bij sprinkler- en brandmeldopleidingen, zitten in normcommissies en hebben ervaring met alle facetten van het adviesvak. Ook is EFPC vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de huidige erkenningsregelingen, en mede-oprichter van zowel de examenstichting STEBS als de Vereniging van Opleiders in Veiligheid. Kortom, uw installaties zijn in goede handen.

Erkend en gecertificeerd

EFPC is als een van de eerste brandveiligheid-adviesbureaus in Nederland door CIBV erkend als gecertificeerd opsteller van een Integraal Brandveiligheidsplan en Uitgangspuntendocumenten Sprinklerbeveiliging (UPD). Hiermee voldoen de door ons verzorgde documenten automatisch aan de eisen van verzekeraars en brandweer.

Wij verzorgen onder meer de volgende documenten:

 • Programma van Eisen voor brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie en rookbeheersingssysteem
 • Integraal plan brandveiligheid IPB
 • Bedrijfsbrandweerrapportage (PGS 29 locaties)
 • Uitgangspuntendocument UPD brandbeveiligingssytemen (o.a. sprinkler- watermist-blusgas)
 • Rapportage beheersbaarheid bij brand
 • Berekeningen Vuurlast en Brandoverslag
 • Ontruimingsplannen en vluchtwegberekeningen
 • Simulaties
 • Berekening van warmtestralingscontouren
 • Brandveiligheid PGS locaties