Brandbeveiliging is een complex vakgebied, met allerlei regulerende instanties, bouwbedrijven, verzekeraars en andere betrokkenen. Als onafhankelijk specialist hebben wij de kennis en ervaring in huis die nodig is voor een optimale mix van brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen tegen een aanvaardbare investering.

veilig blusmiddel

Brandbeveiliging = risicobeheersing vanuit brede expertise

Het verbeteren van de brandveiligheid begint met het analyseren en inventariseren van risico’s. Dit vraagt om inzicht in vele technische disciplines. Om te beginnen is bouwkundige expertise nodig om de risico’s van het architectonisch ontwerp in te kunnen schatten. Zo kunnen liftschachten en trappenhuizen een brandhaard aanwakkeren en transporteren als door een schoorsteen.

Daarnaast is grote werktuigbouwkundige kennis vereist voor het ontwerpen van kwalitatief goede en kostenefficiënte blussystemen. En ten slotte vraagt het ontwerpen van detectie- en ontruimingssystemen weer om expertise op het gebied van ICT en elektrotechniek.

Ervaring in verschillende branches

Ook de aard van de activiteiten in het gebouw speelt een grote rol bij het inschatten van de risico’s rond brandveiligheid. Een gerobotiseerd hoogbouwmagazijn is anders dan een raffinaderij, een spoortunnel, een melkpoederfabriek of een varkensstal. Het inschatten van brandrisico’s vraagt om inzicht in productieprocessen, opslagomstandigheden en intern transport van goederen of (gevaarlijke) stoffen.

En ten slotte moeten we rekening houden met het gedrag van menigten, met vluchtstroomschema’s en crowd control. Denk aan het brandveilig inrichten van een groot dance-evenement in een beurshal. Verstand van brand en blusinstallaties is dus zeker niet voldoende voor optimale risicoanalyse, brandpreventie en brandbestrijding.

Voor elk van de specialismen die nodig zijn voor goede preventie en veiligheid hebben wij eigen experts in dienst

Alle expertise in huis

Als het gaat om brandveiligheid hebt u de adviseurs voor het uitkiezen. Een leverancier van blusinstallaties kan u alles vertellen over elektrotechniek en werktuigbouw. Een veiligheidskundige weet allicht veel van logistiek en regelgeving binnen uw branche. Veel beveiligingsexperts kunnen uw gebouw toetsen aan de wetten en normen.

Maar als puntje bij paaltje komt, zijn er weinig (of misschien zelfs géén) organisaties in Nederland met zo’n brede expertise als EFPC, met een unieke combinatie van brandveiligheid en HSE.

Wij hebben eigen experts voor alle specialismen die nodig zijn voor goede brandpreventie en fysieke veiligheid. Hierdoor kunnen we ongeacht de complexiteit van uw opdracht een multidisciplinair projectteam samenstellen voor een gedegen, onderbouwd integraal advies.