Elektrische veiligheid

Bij het bewaken of optimaliseren van de elektrische veiligheid is brede expertise nodig, omdat elektrische installaties in alle onderdelen van de bedrijfsomgeving voorkomen.

Elektriciteit is de krachtbron van machines en hun besturingssystemen, u laadt er auto’s en heftrucks mee op en het dient natuurlijk voor verlichting en klimaatbeheersing.

EFPC heeft ruime expertise in veiligheid van elektrische installaties in explosiegevaarlijke gebieden en biedt ondersteuning bij zowel de aanleg als de dagelijkse bedrijfsvoering.

hse-advies-veiligheid-elektrisch-machine

Elektriciteit en explosierisico’s

Zodra er gewerkt wordt met brandbare stoffen (gassen, dampen of poeders) die tot ontsteking kunnen worden gebracht door bijvoorbeeld een elektrische vonk, moet de elektrische installatie ook worden beoordeeld op explosieveiligheid. De inspectieklasse en de frequenties van deze inspecties hangt af van de specifieke situatie. HSE-advies heeft rijke ervaring op dit gebied en kan daardoor een weloverwogen inspectieplan opstellen.

Bliksembeveiliging

In sommige situaties is het aanbrengen van een bliksembeveiligingsinstallatie wettelijk verplicht. Bij bedrijven die niet onder deze verplichting vallen, merken wij vaak dat het aanbrengen (of niet) van bliksembeveiliging vooral benaderd wordt als een financieel vraagstuk. Het spanningsveld tussen veiligheid en economische efficiency is complex.

Hoe kunt u het effect van deze eenmalige investering afwegen tegen de mogelijke gevaren op lange termijn? Wat zijn de risico’s voor uw medewerkers en voor de elektrische en ICT-installaties als u besluit géén bliksembeveiligingsinstallatie aan te brengen? Wat zijn de mogelijke positieve gevolgen voor uw verzekeringspremies als u het wél doet?

Wij brengen de risico’s van blikseminslag én de voor- en nadelen van een bliksembeveiliging graag voor u in kaart, inclusief de eventueel noodzakelijke aanvullende voorzieningen.

Hoe kunt u het effect van deze eenmalige investering afwegen tegen de mogelijke gevaren op lange termijn?

Normen voor elektrische veiligheid bij laagspanning

Als het gaat om elektrische veiligheid van laagspanningsinstallaties gelden de normen NEN 1010 (ontwerp en aanleg) en NEN 3140 (bedrijfsvoering). We hebben het dan over de eisen voor het ontwerpen en aanleggen van elektrische installaties en voor het veilig werken met elektrotechnische laagspanningsinstallaties en elektrisch verplaatsbare arbeidsmiddelen in woningen, andere gebouwen en infrastructuur. De NEN 3140 omvat regels over de inspectiefrequentie en het aanwijzen van verantwoordelijke personen om de veiligheid te bewaken.

Daarnaast zijn er voor de elektrische uitrusting van machines nadere eisen vastgelegd in NEN-EN-IEC 60204-1, met regels voor onder meer de besturing van machines, besturingssystemen en de kleuren van leidingen en (noodstop)schakelaars en drukknoppen. EFPC voert controles uit op basis van al deze normen en adviseert over eventueel te nemen maatregelen.

Risico’s voor en van uw elektrische installaties uitsluiten?

Neem contact op voor onafhankelijk advies over elektrische veiligheid of meer informatie over de NEN1010, NEN 3140 en NEN-EN-IEC 60204-1.