Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Doel

Na voltooiing van de cursus PGS 15 zal de cursist theoretische en praktische kennis bezitten van de
PGS 15. Tijdens de cursus krijgt u:

• meer inzicht in de verschillende beschermingsniveaus;
• meer inzicht in de daarbij horende voorwaarden en beperkingen(handhavingsniveau);
• meer inzicht in de systeemkeuzes afhankelijk van het beschermingsniveau en scenario(s), PGS nieuwe stijl kenmerkt zich door de nieuwe scenariobeschrijvingen;
• de hulpmiddelen om een betere inschatting maken van product- en bluswateropvang op basis van de verschillende systeemkeuzes;
• meer inzicht in de voorwaarden van toepassing op een bepaald systeem, en;
• meer inzicht in de algemene voorwaarden van toepassing bij de opslag van gevaarlijke stoffen

Bestemd voor

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de PGS 15 (nieuwe stijl).

Cursusomschrijving

De cursus is op hoofdlijnen opgebouwd uit de volgende onderdelen:

• wet- en regelgeving;
• logistieke processen en commerciële opslag, al dat niet gekoppeld aan productie processen;
• classificatie van stoffen met betrekking tot hun ADR classificatie aan de hand van MSDS sheets;
• opslaghoeveelheden en (tijdelijke) opslagvereisten (koopmansgoederen, onverenigbare combinaties);
• beschermingsniveaus, systeemkeuzes en afscheidingen in combinatie met maximale vloeroppervlakten;
• scenario’s in relatie tot preventieve en repressieve LoD’s i.o.m. PGS 14;
• opvangvoorzieningen van product- en bluswater;

Cursusduur en -kosten

De cursusduur bedraagt 3 lesdagen van 09:00 tot 16:30 uur.
De cursuskosten bedragen € 1.475,– dit is inclusief lesmateriaal en verzorging zoals koffie, thee en lunch, maar exclusief lesgeld en btw.

U dient zelf zorg te dragen voor de PGS 14 en 15. Deze zijn gratis verkrijgbaar op de website van de PGS. U wordt geadviseerd om de PGS’en digitaal op bijvoorbeeld een tablet of laptop mee te nemen. Daarnaast zullen de presentaties digitaal voor aanvang van de cursus worden verstrekt.

Start opleiding & examen

De cursus is te volgen op aanvraag.

Hiervoor moet u zichzelf aanmelden.