ATEX Inspectie

Werkt u met elektrische apparatuur? Dan bent u volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht een (nieuwe) installatie in een ATEX-zone gedetailleerd te laten inspecteren.

ATEX

ATEX en de NEN 1010 zijn belangrijk voor de meeste bedrijven die te maken hebben met brandbare stoffen en mag dan ook zeker niet vergeten worden.

ATEX Training

Het doel van een ATEX incompany training is het zodanig opleiden van werknemers, dat zij de voor hun functie noodzakelijke kennis met betrekking tot ATEX beheersen

ATEX inspectie

Wij kunnen voor u een Quickscan doen, de ATEX-inspectie uitvoeren evenals de initiële (eerste) inspectie (NEN 1010 en ATEX) en nog veel meer.

Wanneer moet een elektrische (ATEX) inspectie uitgevoerd worden?

Een nieuwgebouwde elektrische installatie moet voldoen aan de technische delen van de NEN 1010 (zie de eisen opgenomen in het bouwbesluit). Volgens het Arbobesluit moeten elektrische installaties zodanig zijn ontworpen en aangelegd dat een veilig gebruik is gewaarborgd. Dit wordt aangetoond met de eerste inspectie volgens de NEN1010 deel 6.

Tijdens de bouw dient men te voorkomen dat elektrische apparatuur wordt geïnstalleerd in een gebied waarbij de kans op explosiegevaar (ATEX-gebied) aanwezig is. Is dit niet mogelijk dan moet de elektrische apparatuur en zijn stroomketen aanvullend op de NEN1010 een ATEX-inspectie, volgens de NEN-EN-IEC 60079-14, onderworpen worden.

Onderdeel van de eerste inspectie is de opvolgende periodieke inspectie te bepalen. Deze periodieke inspecties hebben het doel om te bepalen of de elektrische installatie zich in een goede en veilige gebruikstoestand bevindt. Voor het uitvoeren van deze periodieke inspecties verwijst de NEN 1010 naar de desbetreffende bepalingen van de NEN3140. Voor installatiedelen in een ATEX-gebied dient men aanvullende inspecties uit te voeren volgens de NEN-EN-IEC 60079-17.

Inspectiemethodiek

Uit veiligheidsoverwegingen is het een wettelijke vereiste om elektrische installaties te inspecteren. Een elektrische installatie geïnstalleerd in een ATEX-gebied is namelijk een potentiële ontstekingsbron. Elektrisch materieel in een ATEX-gebied moet dan ook zodanig beschermd worden dat het niet tot een ontsteking komt. Dit wordt gerealiseerd door elektrisch materieel met de ATEX-beschermingswijzen te installeren. In een ATEX-inspectie wordt het behoud van deze beschermingswijzen gecontroleerd.

Omdat de gevolgen van een explosie zodanig groot zijn is het motto van de ATEX-standaarden en richtlijnen preventief onderhoud! Het voorkomen van…

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • We kunnen de staat van uw installatie controleren doormiddel van een Quick scan. Hierbij kunnen we in samenwerking met u een onderhoudsplan opstellen. Een Quick scan is een snelle manier om uw installatie te laten controleren, echter is een ATEX-inspectie uitgebreider. Door het doen van een Quick scan zorgt u ervoor dat tijdens de opvolgende ATEX-inspectie weinig gebreken naar voor zullen komen.
  • Wij kunnen voor u de ATEX-inspectie uitvoeren
  • Wij kunnen in samenwerking met u de initiële(eerste) inspectie uitvoeren (NEN 1010 en ATEX)

Wij zijn niet gelimiteerd tot deze werkzaamheden. Heeft u te maken met potentiële ontstekingsbronnen of twijfelt u hierover? Twijfel dan zeker niet om contact met ons op te nemen!