Ontwikkelingen in regelgeving

De laatste wijziging van het Bouwbesluit 2012 sluit aan bij het steeds toenemende gebruik en het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s om te kunnen voldoen aan de bepalingen van het Klimaatakkoord.

Voor zowel nieuwe, maar ook voor bestaande gebouwen met een parkeergelegenheid, moet in een aantal gevallen een leidingdoorvoer en soms ook een oplaadpunt voor een elektrische auto worden gerealiseerd. Met leidingdoorvoeren worden kabelgoten of loze leidingen bedoeld waar kabels doorheen kunnen worden getrokken.

Ook verplicht voor VvEbouwbesluit 2012

Met andere woorden, de mogelijkheid tot het stallen en opladen van elektrische auto’s in een parkeergelegenheid in of buiten het gebouw op hetzelfde perceel, wordt verplicht. Er zijn naar schatting 30.000 tot 40.000 gebouwen die onder de verplichting gaan vallen. Hieronder vallen ook de VvE gebouwen.

Aan de (openbare) oplaadpunten worden vanuit data- en cyberbeveiliging eisen gesteld en is er sprake van een harmonisering in de aansluitstekkers. In Europa wordt voornamelijk de type 2 (Mennekes) stekker als standaard gebruikt. Echter worden vanuit de brandveiligheid geen eisen gesteld, enkel de verplichting dat het aansluitpunt moet voldoen aan NEN 1010. Ook in het onderliggende “besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen” worden geen technische eisen aan de oplaadpunten gegeven.

Nieuwe risico’s Parkeergarages

Inmiddels is over elektrische auto’s in het algemeen en zeker in parkeergarages het nodige gepubliceerd. De alternatieve brandstoffen zorgen voor andere en nieuwe risico’s met betrekking tot de brandveiligheid in de parkeergarages, wat niet wil zeggen dat deze risico’s groter of kleiner zijn dan de bestaande risico’s. Deze andere en nieuwe risico’s eisen een andere benadering met betrekking tot brandveiligheid.

Zeker vanuit de brandweer wordt erop gewezen dat het blussen van een brand in een auto, met een alternatieve brandstof, specifieke aandacht en inzet vraagt. Dit type brand vormt in een parkeergarage, onder een gebouw of onder infrastructuur, een risico voor de brandveiligheid voor deze aspecten.

Wordt de brandveiligheid van gebouwen met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 dan van een lager niveau?

Niet als er goed wordt nagedacht bij de uitwerking van de oplaadplaatsen in de parkeergarage. Via een integrale benadering kan worden bepaald hoe de risico’s op het ontstaan van een brand kunnen worden gereduceerd en daarnaast op welke wijze de gevolgen van een brand, door een auto met een alternatieve brandstof, kunnen worden beperkt.

De integrale benadering betekent een combinatie van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen waarmee de brandveiligheid in de parkeergarages kan worden verhoogd.

Maatwerk is noodzakelijk om risico’s te beperken

elektrische autosNiet iedere parkeergarage is hetzelfde. Een parkeergarage kan natuurlijk geventileerd (open) of mechanisch geventileerd (gesloten) zijn, de parkeergarage kan bestaan uit één of meerdere bouwlagen. Met de verschillende uitvoeringen van de parkeergarages zijn er ook verschillende maatwerkoplossingen om de risico’s op het ontstaan van brand en de gevolgen van een brand door een elektrische auto te beperken.

EFPC is een toonaangevende adviesbureau op het gebied van brandveiligheid, explosieveiligheid, elektrische veiligheid en Risk-management. Met onze brede technische expertise en ervaring kunnen wij ondersteunen bij het uitwerken van maatwerkoplossingen bij de realisatie van de infrastructuur voor het stallen van elektrische auto’s in een brandveilige parkeergarage. Eigenlijk dus een win-win situatie!

Hulp nodig?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarbij wij kunnen toelichten op welke wijze wij u kunnen ondersteunen bij het invullen van deze nieuwe verplichting.

Arno Scherpenisse (Arno@efpc.nl 06 53309756) of Kitty Haas (Kitty@efpc.nl 06 22465474)