Een risicoanalyse wordt als iets moeilijks ervaren maar toch doen we het allemaal bijna dagelijks. In het verkeer maak je (onbewust) voortdurend een risicoanalyse; is het mogelijk of/en verantwoord om hier nu in te halen of over te steken. Ook de afweging hoe hard je wilt/kunt rijden is een afweging van risicofactoren.

Dus eigenlijk is een risicoanalyse een onbewuste dagelijkse bezigheid maar als iemand wordt gevraagd om dat in een bedrijfssetting te doen kijkt die persoon vaak wat verschrikt op.

Het probleem zit erin dat het vaak onduidelijk is welke aanpak nodig is. In het verkeer weet iedereen een risicoanalyse te maken op basis van jarenlange ervaring. Bedrijfsmatig ontbreekt die ervaring meestal, terwijl juist in allerlei bedrijfsprocessen een analyse van de risico’s een prima middel is om besluiten of uitgangspunten te onderbouwen.

Denk bijvoorbeeld aan Explosieveiligheidsdocumenten in het kader van Atex of Brandbeveiligingsplannen want ook de brandveiligheidsregelgeving wordt (langzaam) steeds meer risico gestuurd.

risicoanalyse model risicograaf

Illustratie:
De risicograaf is een van de modellen die gebruikt wordt door HSE bij het uitvoeren van een risicoanalyse. 

Een risicoanalyse kent een paar fasen; het inventariseren van de gevaren en vervolgens het wegen van de aanwezige risico’s. Kenmerk van een risicoanalyse is dat beide fasen gestructureerd worden uitgevoerd.

Het inventariseren van de gevaren vindt normaliter plaats met een aantal personen die vanuit verschillende invalshoeken met de bedrijfsprocessen te maken hebben, denk aan productie- of procesmedewerkers, technische medewerkers, veilheidsfunctionarissen etc.

De weging van de factoren wordt door een veiligheidskundige gedaan en kan op een kwalitatieve of kwantitatieve manier. Bij een kwantitatieve weging wordt middels een berekening een cijfer toegekend aan het betreffende risico terwijl een kwalitatieve risicobeoordeling is gebaseerd op het deskundig oordeel van de betrokkenen.

Er zijn diverse modellen die kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van een risicoanalyse zoals Kinney en Wiruth en de risicograaf die door HSE-advies B.V. wordt gebruikt bij het opstellen van diverse RI&E’s.