In mei 2018 heeft het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (Het CCV) een nieuw certificeringsschema voor UPD-opstellers gepubliceerd. Stakeholders in het totstandkomingsproces onder leiding van het CCV waren o.a. het Rijksvastgoedbedrijf, Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, afnemers, adviseurs, leveranciers en certificatie-instellingen.

Dit schema borgt de kwaliteit van de eerste stap in de totstandkoming van een brandveilige locatie nl. het bepalen van de uitgangspunten van brandveiligheid. Conform dit schema moeten de Uitgangspuntendocumenten (UPD) door deskundige mensen worden opgesteld en moeten de achterliggende bedrijfsprocessen ook aan hoge eisen voldoen om de kwaliteit van de documenten te borgen.

Vol trots kunnen wij u melden dat EFPC, als eerste in Nederland, is gecertificeerd voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties onder het nieuwe landelijke CCV-certificatieschema “Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging”. Dankzij onze ervaren en deskundige medewerkers zijn de audits door CIBV BV voorspoedig verlopen en is de certificering onder het CCV-certificatieschema vlot tot stand gekomen.

Uitreiking van het eerste certificaat was op 15 oktober jl. door de heer H. Broos, directeur CIBV BV (rechts), aan Gerben van Hal en Hielke Lootsma van EFPC.