Strategische marketingbijeenkomsten

Begin van de zomer hebben we succesvol een strategisch marketingproces afgerond o.l.v. Ruud Vreenegoor. Tijdens de bijeenkomsten met de werkgroep blijkt Ruud een doortastende gespreksleider die met zijn rustige maar vasthoudende manier van werken er voor zorgt dat alle relevante informatie op tafel komt.

Hoewel zo’n onderzoek een aantal vaste items kent, zijn er door de verfrissende en doortastende aanpak van Ruud aspecten op een andere manier belicht zodat een completer beeld is ontstaan dan in voorgaande min of meer vergelijkbare sessies. Dat vertaalde zich weer in een aantal nieuwe kansrijke marketingmogelijkheden.

Het onderzoek is door Ruud vervolgens verwoord in een adviesrapport waarvan de conclusies een duidelijke leidraad voor de toekomst zijn. Door de aangebrachte prioritering zijn ook de te maken keuzes helder weergegeven zodat de organisatie weer een duidelijke marketingfocus heeft.

Themabijeenkomsten

Sinds enkele jaren organiseert EFPC i.s.m. andere partijen bijeenkomsten met betrekking tot actuele onderwerpen betreffende brandveiligheid.

Dit jaar hebben, onder grote belangstelling, 4 kennismiddagen “Brandveiligheid; Vluchten, meer dan een uitgang!” plaatsgevonden.

Op 4 locaties door het land hebben Kiwa R2B, Honeywell, Albeda en EFPC diverse presentaties gegeven met betrekking tot vluchten vanuit een publiekstoegankelijk gebouw. Benadering vanuit de leverancier, adviseur en inspecteur en de ervaring van een gebruiker zijn allemaal ter sprake gekomen.

In een afsluitende paneldiscussie zijn levendige discussies gevoerd met betrekking tot deze onderwerpen, wat tot succesvolle en vooral constructieve bijeenkomsten heeft geleid.