Sinds enkele jaren organiseert EFPC i.s.m. andere partijen bijeenkomsten met betrekking tot actuele onderwerpen betreffende brandveiligheid.

Dit jaar hebben, onder grote belangstelling, 4 kennismiddagen “Brandveiligheid; Vluchten, meer dan een uitgang!” plaatsgevonden.

Op 4 locaties door het land hebben Kiwa R2B, Honeywell, Alberda en EFPC diverse presentaties gegeven met betrekking tot vluchten vanuit een publiekstoegankelijk gebouw. Benadering vanuit de leverancier, adviseur en inspecteur en de ervaring van een gebruiker zijn allemaal ter sprake gekomen. In een afsluitende paneldiscussie zijn levendige discussies gevoerd met betrekking tot deze onderwerpen, wat tot succesvolle en vooral constructieve bijeenkomsten heeft geleid.