De gedachten aan brand alleen wordt door veel ondernemers of gebruikers gezien als één van de ergste nachtmerries en toch komt het op dagelijkse basis in Nederland voor. De meest gestelde vragen achteraf zijn dan ook: had dit voorkomen kunnen worden? en: hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen?

Alleen door middel van de juiste combinatie tussen preventieve organisatorische, installatietechnische en bouwkundige maatregelen kan een brand effectief worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt.

Organisatorisch

Organisatorische maatregelen kunnen voor de meeste ondernemers/gebruikers worden afgestemd op de dagelijkse bezigheden. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het aanvullen van algemene controlerondes met een controle op de staat van elektrisch apparatuur (stekkerdozen snoeren etc.). om zo overbelasting of kortsluiting te voorkomen en het bewustzijn van medewerkers te verhogen.

Bouwkundig

Een manier bij uitstek om gevolgschade van een brand te beperken en kritieke ruimten of processen in een gebouw extra te beschermen zijn bouwkundige scheidingen. De locatie en omvang van de scheidingen zullen hierbij altijd afgestemd moeten worden op het gebruik en het aanwezige risico. Waarbij de samenhang met de aanwezige.

Installatietechnisch

Het voorkomen of beperken van een brand wordt veelal gecomplementeerd door aanwezige installaties. Kan een brandmeldinstallatie bijdragen aan een snelle detectie waarmee de omvang kan worden beperkt en kan een sprinkler-, blusgas- of schuimblusinstallatie een eventuele brand in een vroeg stadium blussen.

Hoe voorkomt/beperkt EFPC een brand met haar advies?

Bij een advies of rapportage van EFPC, zoals bijvoorbeeld een UPD, PvE of integraal plan brandveiligheid, wordt altijd een afweging gemaakt tussen de mogelijke bouwkundige, organisatorische en installatietechnische oplossingen of een eventuele combinatie hiervan om een brand in zijn geheel te voorkomen al dan niet te beperken.

De uiteindelijk keuze voor de beveiliging zal altijd gezamenlijk worden vastgesteld waarbij de wens van de opdrachtgever doorslaggevend is.