De gedachte aan brand alleen al wordt door veel ondernemers of gebruikers gezien als één van de ergste nachtmerries en toch komt het ook in Nederland veelvuldig voor. De meest gestelde vraag achteraf is dan ook vaak: hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen?

Alleen door middel van de juiste combinatie van preventieve organisatorische, installatietechnische en bouwkundige maatregelen kan een brand effectief worden voorkomen of kunnen de gevolgen tot een minimum worden beperkt.

Organisatorisch
Organisatorische maatregelen kunnen voor de meeste ondernemers/gebruikers prima worden afgestemd op de dagelijkse bezigheden. Een belangrijk maar niet het enige voorbeeld hiervan is het aanvullen van algemene controlerondes met een controle op de staat van elektrisch apparatuur (stekkerdozen snoeren etc.) om zo overbelasting of kortsluiting te voorkomen maar ook om het bewustzijn van medewerkers te verhogen.

Bouwkundig
Een uitstekende manier om gevolgschade van een brand te beperken en kritieke ruimten of processen in een gebouw extra te beschermen is bouwkundige compartimentering. De locatie en omvang van de bouwkundige scheidingen zullen hierbij altijd afgestemd moeten worden op het gebruik (de processen) en het aanwezige risico.

Installatietechnisch
Het voorkomen of beperken van een brand wordt veelal gecomplementeerd door aanwezige installaties. Kan een brandmeldinstallatie bijdragen aan een snelle detectie waarmee de omvang kan worden beperkt dan is, nog een stap verder, een sprinkler-, blusgas- of schuimblusinstallatie een maatregel die een eventuele brand in een vroeg stadium kan blussen.

Hoe voorkomt/beperkt EFPC een brand met haar advies? 
Bij een advies of rapportage van EFPC wordt altijd een integrale afweging gemaakt tussen de mogelijke bouwkundige, organisatorische en installatietechnische oplossingen of een eventuele combinatie hiervan om een brand in zijn geheel te voorkomen of de gevolgen ten minste te beperken. Afhankelijk van de situatie kunnen we documenten als een UPD, PvE of integraal plan brandveiligheid opstellen die aan de hoogste erkenningseisen in Nederland voldoen.

De uiteindelijk keuze voor het beveiligingsconcept zal altijd gezamenlijk worden vastgesteld waarbij de wens van de opdrachtgever doorslaggevend is.