Lithium-Ion (Li-Ion) accu’s zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Iedereen heeft tegenwoordig apparaten met Li-Ion accu’s: mobieltjes, laptops, Hover boards, auto’s, fietsen, EnergieOpslagSystemen (EOS) etc.

Regelmatig zijn er berichten over branden met Li-Ion accu’s. In de meeste gevallen gaat het in de berichtgeving alleen over de brand en niet over de gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij brand. Zeker bij elektrische auto’s gaat het er vooral over hoe lastig een brand van zo’n ‘accu-auto’ is te blussen, de gevolgen van een brand voor onze veiligheid en gezondheid blijven meestal onderbelicht.

En dat terwijl dit risico zeker aanwezig is. Zoals blijkt bij de brand in Drogenbos (B) waar testen worden gedaan met energieopslagsystemen en meer dan 50 mensen onwel zijn geworden door de bij de brand vrijgekomen stoffen.

Maar wat maakt een accubrand nu zo bijzonder?

Spanningseffecten, laden met een verkeerde spanning en/of temperatuureffecten kunnen zorgen voor een Thermal runaway in de accu. Een Thermal runaway is een zichzelf versterkend proces waarin de temperatuur steeds verder toeneemt, (chemische) materialen in de accu worden afgebroken waardoor er inwendige kortsluiting ontstaat die verbranding van de chemische stoffen in de accu tot gevolg heeft.

Bij de verbranding ontstaan de volgende giftige pyrolyseproducten:

  • waterstoffluoride (zeer corrosief zuur);
  • lithiumoxide (veroorzaakt brandwonden);
  • zoutzuur (veroorzaakt brandwonden en geeft irritatie aan de luchtwegen).

Het vraagstuk dat zich aandient bij het steeds massaler toepassen van Li-ion accu’s is enerzijds het gevaar van een zichzelf in stand houdende brand en anderzijds het grote gezondheidsrisico als gevolg van de vrijkomende giftige stoffen en de lucht en in het bluswater.

Stelt u zich eens voor wat dat kan inhouden in een ondergrondse parkeergarage waarin een (groot) aantal plaatsen voor elektrische auto’s zijn geclusterd.

Een brand cq. Thermal runaway in één van die auto’s is niet alleen zeer moeilijk te blussen, ook is de kans groot dat er steeds meer (elektrische) auto’s langdurig gaan branden en de brand steeds moeilijker te bestrijden wordt.

De schade neemt dus enorm toe, om nog maar niet te spreken van de gezondheidsrisico’s voor de omgeving.

Die gezondheidsrisico’s gelden ook bij de grootschalige toepassing van accubatterijen bij evenementen, buurtaccu’s, opslag van zonne-energie etc.

De steeds grootschaligere toepassing van Li-Ion accu’s plaatst de samenleving dus voor forse uitdagingen en vragen om het loslaten van de traditionele beveiligingsoplossingen om het toepassen van innovatieve oplossingen mogelijk te maken.

Niets is onmogelijk, maar het vraagt wel om een andere manier van denken over brandveiligheid!

Gerben van Hal