Nadat EFPC ook op het zonnige Bonaire is geland, zie het eerdere bericht hierover, hierbij een kort interessant artikel over de brandveiligheid op Bonaire.

De brandveiligheid op Bonaire heeft te maken met een zeer gunstige omgeving. Zo is er veel relatief kleinschalige laagbouw wat de vluchtveiligheid ten goede komt. De meeste gebouwen zijn ook nog eens gemaakt van brandveilig materiaal (beton).1

Ook het Bonairiaanse klimaat is erg gunstig voor de brandveiligheid. De natuur houdt hier zoveel vocht vast dat het (bijna)onmogelijk is om een palmboom te laten branden zodat bosbranden niet voorkomen. Ook het ‘brandbare’ hout op Bonaire bevat zoveel zout dat het moeilijk brandbaar is.1

Het aantal incidenten op Bonaire is dan ook klein.

De meeste ongelukken met vuur op Bonaire zijn relatief onschuldig. Meestal gaat het om hete uitlaten van auto’s, BBQ-ongelukken of elektrabranden. De nummer 1 oorzaak van branden op Bonaire is overbelasting. Mensen sluiten vaak te veel apparaten met verlengsnoeren aan op één stopcontact.

Belang brandveiligheid

Het is voor bedrijven belangrijk om aandacht te besteden aan brandveiligheid. Ten eerste is het vanuit de zorgplicht belangrijk om ongelukken te voorkomen. Ondernemers hebben er ook een economisch belang bij om ongelukken te voorkomen. Eveneens dragen zij de verantwoordelijkheid voor hun klanten en het milieu.

Aansprakelijkheid speelt hierbij een belangrijke rol. Als er iets gebeurt kan het je als ondernemer al snel veel geld gaan kosten. Voorkomen is dan ook beter dan genezen en dus is het erg belangrijk om te investeren in brandpreventie. 1

Regelgeving brandveiligheid

Op het gebied van brandveiligheid is op Bonaire het Bouwbesluit BES geldig. Onder dit Bouwbesluit BES valt een beleidsdocument brandveiligheid waar specifiekere regels en richtlijnen in staan.2

Wie op Bonaire een onderneming wil starten moet aan allerlei regels voldoen omtrent brandveiligheid. Deze regels verschillen in het type onderneming. De regels voor de horeca zijn weer anders dan die voor de detailhandel. Voor beide type ondernemingen zijn adequate vluchtwegen een vereiste en de verplichting tot handblusmiddelen is afhankelijk van het type goederen dat wordt verkocht of de service die wordt verleend.

Zodra een onderneming een nieuw pand wil bouwen moet er eerst een bouwvergunning worden aangevraagd. De brandweer controleert dan de bouwplannen op brandveiligheid en adviseert de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O). De R&O is de uiteindelijke vergunningverlener. De brandweer beoordeelt de vluchtwegen en naar welke kant de deuren open gaan.

Wanneer het gaat om een bestaand pand dient de onderneming een gebruiksvergunning aan te vragen. Hierbij komt de brandweer het pand ter plekke inspecteren en geeft indien nodig aanwijzingen over wat er verbeterd moet worden. De brandweer kijkt naar het aantal blusapparaten en of deze nog in de juiste staat zijn. De bevindingen van de brandweer worden weer doorgegeven aan de verzekering.1

Of alle regels omtrent de brandveiligheid netjes worden gehandhaafd wordt gecontroleerd door de afdeling directie Toezicht en Handhaving (T&H) van het Openbaar Lichaam samen met de brandweer.2

Brandweer Bonaire

Het brandweerkorps Caribisch Nederland bestaat uit 3 vestigingen: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Sinds 10 oktober 2010 zijn dit bijzondere gemeenten van Nederland en zijn deze vestigingen in 1 korps verenigd. Het korps is werkzaam als luchthavenbrandweer en stadsbrandweer. Op Bonaire zijn er 2 kazernes, 1 bij de luchthaven en 1 in Rincon.2

1Huygen, N. (2016, April 20). Maak je bedrijf brandveilig [Blog post]. Van https://entrepreneurcaribbean.com/2016/04/20/265/714/

2Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2018, 21 september). Brandweer Bonaire., van https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/brandweer