De afgelopen tijd is de energietransitie een vast onderwerp in het binnenlandse nieuws. De hoge energieprijzen en de drukte op delen van het elektriciteitsnet zorgen voor een grote interesse in batterijprojecten. Ook binnen EFPC merken wij dat steeds meer bedrijven worstelen met het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet en als gevolg daarvan begonnen zijn met inventarisaties, ontwerpprocessen of al met de realisatie van een batterijproject.

Diversiteit aan batterijprojecten bij EFPC

De diversiteit aan verschillende soorten batterijprojecten heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling meegemaakt. EFPC heeft in deze periode eveneens een ruime ervaring opgedaan als adviseur binnen vele batterijprojecten ten aanzien van de brandveiligheid. In dit artikel gaan we in op een kleine selectie van projecten waarbij EFPC betrokken is geweest en gaan we verder in op de (toekomstige) wetgeving.

Elektrische-/ hybride voertuigen

Een vorm van een batterijproject waarin EFPC de afgelopen jaren haar opdrachtgevers vaak in heeft ondersteund betreft het gebruik van elektrische- of hybride voertuigen. Voorbeelden van deze projecten varieert van openbare parkeergarages, parkeergarages van VVE’s tot aan inpandige laadstations voor bijvoorbeeld elektrische heftrucks. EFPC ondersteund haar opdrachtgevers gedurende het gehele traject om te komen tot een veilige situatie waarbij voorzieningen ten aanzien van de veiligheid geen afbreuk doen aan het beoogde werkproces en/of gebruik. Meer weten over de feiten en fabels van elektrische voertuigen? Lees dan zeker het artikel.

Opslag, verwerking en recycling van energiedragers

Het aantal producten waarin een batterij/accu (energiedragers zoals de Li-Ion batterijen) is verwerkt is ontelbaar en daarmee neemt ook de behoefte aan opslag, verwerking en zelfs recycling van deze energiedragers toe.
Afhankelijk van de totale hoeveelheid opslag, de locatie en bijvoorbeeld de status van de energiedrager kan dit ook binnen uw bedrijf leiden tot een verhoogd (brand)risico.
Om deze risico’s te beperken tot een aanvaardbaar niveau kunnen organisatorische-, installatietechnische- en/of bouwkundige voorzieningen benodigd zijn.

Wet- en regelgeving

Als gevolg van de toename in het aantal batterijprojecten en het gebruik van energiedragers zijn er in de afgelopen jaren reeds diverse wet- en regelgevingen vastgesteld. Een voorbeeld hiervan betreft de Circulaire risicobeheersing lithiumion energiedragers.

In aanvulling hierop zijn momenteel in ontwikkeling de PGS 37 richtlijnen, te weten:
– PGS 37-1 Lithium-ion accu’s: Buurtbatterijen
– PGS 37-2 Lithium-houdende energiedragers: Opslag

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk over een bestaand batterijproject in relatie tot veiligheid, wilt u weten of u in de huidige situatie voldoet aan de geldende regelgeving of wilt u bijvoorbeeld vooruitlopend op de vaststelling van de PGS 37-1/PGS 37-2 door middel van een integrale analyse de (brand)risico’s inzichtelijk hebben. Neem dan contact op met EFPC zodat onze adviseurs u hierbij kunnen helpen.