Als er momenteel één onderwerp over brandveiligheid in de spotlights staat dan is het wel #Parkeergarages en elektrische voertuigen, zoals ook in week 48 op het interessante congres van @Stichting VvE belang.

Door de enorme belangstelling in het onderwerp doen er veel ‘indanenverhalen’’ de ronde. Want wat is er nu echt waar over de veiligheid van elektrische voertuigen in parkeergarages? En wat zijn de fabels?

Zo is er de fabel dat een elektrisch voertuig (#EV) ‘weken blijft branden’. Maar is dat echt zo? Daarnaast is er nog het grote probleem dat het EV deels nieuwe situaties creëert waar in regelgeving en normen nog niet op wordt ingespeeld.

Waardoor ontstaan deze fabels?

Zo begrijpen wij natuurlijk ook wel dat een filmpje over een brandend elektrisch Hooverboard aan een inferieure acculader op social media veel views krijgt en reacties uitlokt. Het is echter niet juist om dat één op één te koppelen aan de brandveiligheid van elektrische auto’s.
Interessant in deze discussie is trouwens enerzijds het feit dat het wel over elektrische auto’s gaat maar niet over Plug-in Hybrides die ondertussen ook worden uitgerust met een serieus accupakket en anderzijds vrijwel alleen wordt gekeken naar de plaatsen met #laadpalen.

Parkeergarages zijn in het algemeen een onderwerp waar in het kader van brandveiligheid serieus naar gekeken moet worden. Zo is de bereikbaarheid voor de brandweer vaak zeer moeizaam en de suggestie om een brandend voertuig ‘maar even naar buiten te trekken’ is in de praktijk ook vrijwel altijd onuitvoerbaar. Daarom zouden er maatregelen en voorzieningen moeten komen, waarmee op voorhand wordt voorkomen dat een brand in een auto, elektrisch of niet, uit de hand loopt.

Zijn er nu nog helemaal geen maatregelen en voorzieningen?

Voorlopig is er geen standaardnorm voorhanden waarin de uitvoering van voorzieningen is omschreven. Laat staan dat deze op zodanige wijze (gedetailleerd) is omschreven dat die norm in elke situatie toepasbaar is. Het zal de aankomende jaren maatwerk blijven waarin op basis van een goede risico-analyse een voorstel wordt gedaan voor aanpassingen, voorzieningen en maatregelen. Het is vanzelfsprekend dat hiervoor grondige kennis van risico-analyses, brandveiligheid, voertuigen en gebouwen nodig is (vinden wij).

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat, wanneer het gaat om branden in accupakketten de traditionele kennis van brandveiligheid niet toereikend is. Het gaat immers niet om standaard materialen, er is sprake van een compleet ander brandgedrag dan bij conventionele branden en het elektrische aspect introduceert ook niet-brand gerelateerde risico’s. Binnen EFPC hebben we die specifieke kennis in de afgelopen dertig jaar opgebouwd vanuit allerlei projecten die destijds nog niet gerelateerd waren aan Elektrische voertuigen maar wel al precies diezelfde aspecten in hadden. Hierbij moet u naast brandveiligheid in gebouwen en industrie ook denken aan explosieveiligheid, machineveiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en elektrische veiligheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen bij de aanleg van uw parkeergarage?

Of het nu een parkeergarage van een VvE is of een (semi) openbare parkeergarage betreft, wij kunnen niet alleen snel en efficiënt het (brand)veiligheidsniveau voor u inzichtelijk maken maar, eventueel ook vervolgstappen uitwerken richting de realisatie van een hoger brandveiligheidsniveau. Dit alles vanuit uw perspectief en uw toekomstplannen! Ook in contacten met de brandweer en de verzekeraar kunnen wij uw vertegenwoordiger zijn om te zorgen dat de discussie feitelijk en objectief blijft. Daarnaast kunnen wij ook het VvE-bestuur helpen in het behandelen van de technische en financiële aspecten van dit onderwerp in de vergadering van de VvE en bij het aanvragen van de huidige (beperkte) subsidiemogelijkheden.

Flyer

Flyer VvE