De risico’s met betrekking tot explosiegevaar moeten schriftelijk worden vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument, dat klinkt eenvoudig maar hoe regel je dat als je verantwoordelijk bent voor de veiligheid in een bedrijf waar er misschien explosiegevaar is?

De Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit verplichten bedrijven ervoor te zorgen dat hun medewerkers zijn beschermd tegen explosiegevaar.

Het proces om dit te realiseren is niet complex, het is meer de materie zelf die complex kan zijn. Het proces dat in iedere situatie moet worden doorlopen is als volgt: voer een risicoanalyse uit, stel een gevarenzone indeling op (hieruit blijkt de omvang en mate van voorkomen van het gebied waarin een explosie kan ontstaan), voer passende technische en organisatorische maatregelen door en geef de medewerkers grondige voorlichting.

Dit geldt voor alle bedrijven en voor alle soorten van explosiegevaar; of het nu is ten gevolge van gassen, dampen of stofwolken.

Het probleem is vaak dat er specialistische kennis nodig is voor het opstellen van de risicoanalyse en de gevarenzone indeling. Ook om het bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn om het risico aanvaardbaar te maken, is grondige kennis van materialen en processen nodig.

Een geregistreerde veiligheidskundige met uitgebreide ervaring in Explosierisico’s en zonering kan ieder bedrijf helpen om niet alleen aan de wetgeving te voldoen maar om ook als betrokken werkgever de veiligheid van z’n medewerkers prioriteit nr. 1 te maken.  Bij HSE-advies B.V. zorgen de explosieveiligheidsexperts er daarnaast ook  voor dat de noodzakelijk maatregelen zodanig zijn dat het optimale productieproces zo min mogelijk wordt beïnvloed en de kosten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Dit doen we onder meer door medewerkers van het bedrijf nadrukkelijk te betrekken bij de inventarisatie die ten grondslag ligt aan de risicoanalyse. Hiermee creëren we betrokkenheid en een grondige risicoanalyse en gevarenzone indeling waarin niets onderbelicht blijft en uw organisatie een grote stap voorwaarts zet.