Wetswijziging Arbobesluit explosieve atmosferen

De voorgenomen wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit) over maatregelen in gevarenzones in explosieve atmosferen (artikel 3.5e) is nog niet meegenomen in het verzamelbesluit. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken [...]