Vrijdag 3 september jl.  is het geheel vernieuwde zorgdeel Mariënburg op het terrein van het Willem Arntzhuis te Utrecht opgeleverd. Dit zorgdeel biedt plaats aan 18 bewoners die door ernstige psychiatrische aandoeningen niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan het gewone leven en de meest intensieve ambulante hulpverlening onvoldoende is. Bewoners van Mariënburg kunnen tijdens de behandeling opnieuw het gewone leven ervaren en van hieruit een goede woonsituatie buiten de kliniek vinden.

brandwering

Brandwerende lichtstraat

EFPC heeft voor de Stichting Altrecht het ontwerp en de uitvoering ten aanzien van de brandveiligheid getoetst door onder meer het programma van eisen voor de brandmeldinstallatie en het brandbeveiligingsplan op te stellen. Ook heeft EFPC tijdens de uitvoering incidentele controles op de uitvoering gedaan en geadviseerd over de brandveiligheid van diverse inrichtings vraagstukken. De constructieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot een soepel verlopen proces en een (brandveilig) resultaat waarop iedereen trots kan zijn.

Dinsdag 7 september verhuizen de bewoners terug vanuit Den Dolder.