In verband met het COVID-19 hebben wij onze werkzaamheden op een veilige manier aangepast.

Onze opdrachtgevers zijn welkom om bij ons op bezoek te komen evenals de cursisten. Voordat de afspraak plaatsvindt, ontvangen wij graag van u een ingevuld registratieformulier.

Verder hebben de overheid en het bedrijfsleven het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld.

Voor de veiligheid van u, uw collega’s èn onze medewerkers hanteert EFPC (vanzelfsprekend) dit protocol bij opnames op locatie. Ook hanteren wij de protocollen werken op de bouwplaats en veilig veldwerk.

Dit komt op het volgende neer:

  • We volgen de protocollen van het RIVM
  • We volgen de instructies van de opdrachtgever en stemmen met de opdrachtgever af of we samen de werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.
  • We melden zowel voor als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onveilige situaties die dreigen op te treden en we bekijken samen of de werkzaamheden door kunnen gaan.
  • Medewerkers van EFPC reizen alleen, carpoolen is niet toegestaan in gewone personenauto’s.
  • De medewerker van EFPC mag alleen met zijn eigen PBM’s werken, mag deze niet uitlenen en houdt ze zo goed mogelijk schoon.
  • We gebruiken waar dit kan onze eigen spullen, dus ook onze eigen pen als een werkvergunning moet worden ondertekend.

En natuurlijk geldt dat hier vooraf overleg over is, we het contact minimaliseren en we elkaar (streng) aanspreken op naleving van het protocol.

We bedanken u voor uw vertrouwen, steun en begrip en wij denken graag met u mee.