Op uitnodiging van het Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) heeft EFPC als gastspreker op het NVTG Najaarscollege 2019 een nadere toelichting gegeven op de nieuwe NEN 2654-1:2018.

De vraagstelling vanuit de NVTG was; kun je de brandmeld- en ontruimingsinstallaties jaarlijks compliant houden en hierbij toch kostenbesparingen realiseren?

Al enkele jaren wordt er door de fabrikanten en leveranciers aangegeven dat de systemen een dagelijkse zelfcontrole hebben en dat melders in het bezit zijn van dynamische en intelligente detectortechnologie, echter kon de geldende

NEN 2654-1 hiervoor geen goede invulling geven. De geactualiseerde NEN 2654-1:2018 sluit nu beter aan op de inzichten en technologieën van deze tijd.

De eigenaar/ gebruiker kan in samenwerking met de leverancier en onderhoudspartij een project specifiek onderhoudsplan opstellen. Hierbij wordt gekeken naar o.a. de heersende omgevingsomstandigheden, gebruiksfunctie en invulling van de beheerderstaken. Het opstellen van een onderhoudsplan biedt mogelijkheden om project specifiek de risico’s te beheersen en hetzelfde niveau van brandbeveiliging te borgen.

Want, moeten we de moderne brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie nog wel op dezelfde intensieve manier inspecteren als de traditionele systemen?

EFPC helpt u graag deze en andere vraagstukken te beantwoorden.