Er is veel aandacht voor PV-systemen op daken. Bij woningbouw maar zeker ook bij bedrijfspanden. De daken van (grote en kleine) bedrijfshallen lenen zich natuurlijk uitstekend voor een PV-systeem.

Een PV-systeem op een dak levert, behalve voor de exploitant van het PV-systeem, ook voordelen voor de eigenaar van het gebouw. De m2 dakoppervlakte kunnen worden verhuurd aan de exploitant of worden gebruikt voor een “eigen” systeem.

De keuze een dak wel of niet te gebruiken voor een PV-systeem wordt vaak bepaald door de investering en de sterkte van het dak.

Brand heeft zowel effect op het gebouw als op het PV-systeem. Het is daarom een belangrijke invalshoek bij de keuzen en uitwerking van een PV-systeem op een dak.

Over brand/risico op brand in het PV-systeem wordt regelmatig gepubliceerd. Maar het gebouw zelf zou ook een veel  belangrijkere factor moeten zijn in de beslissing of een gebouw geschikt is voor een PV-systeem op het dak.

Welke brandbeveiligingsmaatregelen zijn er om de omvang van een brand te beperken? Wat is het gebruik van het gebouw? Wat is het meest optimale ontwerp van het PV-systeem in relatie tot de gebouweigenschappen, zowel constructief als brandtechnisch?

Alleen met een integrale benadering van de brandveiligheid waarbij scenario’s  zowel vanuit het  PV-systeem als vanuit het gebouw worden beschouwd is het mogelijk een inschatting te maken van de werkelijke risico’s op brand(uitbreiding) en gevolgen daarvan. En welke maatregelen kunnen of moeten worden getroffen om de risico’s te beperken.

De integrale benadering begint met een gedegen risicoanalyse.  Het bepalen van de brand(uitbreidings)risico’s.

Naast het PV-systeem zelf is een beoordeling van het gebouw èn het gebruik een belangrijk onderdeel van de risicoanalyse.

Zo is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie of brandcompartimenten en brandscheidingen van belang. Als er brandscheidingen zijn, wat is dan de kwaliteit van die brandscheidingen. Hoe is het dak opgebouwd, welk isolatiemateriaal ligt er op het dak.

Met inzicht in de brandbeveiligingsmaatregelen in het gebouw kan het ontwerp van het PV-systeem worden afgestemd op de branduitbreidingsrisico’s vanuit het gebouw. Hiermee wordt de kans op een brand met grote gevolgen verkleind.

EFPC is een toonaangevende adviesbureau op het gebied van brandveiligheid, explosieveiligheid, elektrische veiligheid en Risk-management. Met onze brede technische expertise en ervaring kunnen wij zowel eigenaren van gebouwen als exploitanten van PV-systemen ondersteunen bij het ontwerpen van een brandveilig PV-systeem op het dak, rekening houdend met het gebouw en het gebruik. Eigenlijk dus een win-win situatie!

Kitty Haas, managing partner

Publicatie in bouwmagazine