Privacy-verklaring

EFPC verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie over u in verband met onze zakelijke relatie met u. Wij respecteren uw privacy en in deze privacy-verklaring beschrijven wij hoe EFPC omgaat met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

EFPC, Risk & Safety Consultants
Leyenseweg 113 G
3721 BC Bilthoven
info@efpc.nl
030 225 24 00

Verwerkte persoonsgegevens

EFPC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EFPC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EFPC verstrekt. EFPC kan in principe de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Doelen

EFPC gebruikt uw gegevens in het kader van onze werkzaamheden, bijv. om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een offerte-aanvraag, sluiten van een overeenkomst, uitvoering van een project of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen eventueel voor eigen commerciële doeleinden worden gebruikt. Wij informeren u via digitale berichtgeving over algemeen marketingnieuws, actualiteiten en eigen projecten. EFPC verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

EFPC bewaart uw gegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn geregistreerd e/o om de gerechtvaardigde belangen van EFPC te behartigen. EFPC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt, een en ander met in achtneming van grondslagen rondom archivering en eventuele juridische procedures.

Website

Op onze website EFPC.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website EFPC.nl. EFPC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics en soortgelijke software om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van EFPC in het kader van SEO zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), bij gebruik van Google Analytics overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan EFPC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EFPC heeft hier geen invloed op. EFPC heeft Google echter geen expliciete toestemming gegeven om via EFPC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Op deze website wordt verder gebruik gemaakt van cookies om de werking van de website te verbeteren en het online gebruiksgemak te vergroten alsmede om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Dit om de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Inzage

Vanzelfsprekend heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage of verwijdering kunt u sturen naar info@efpc.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat EFPC uw verzoek niet, niet tijdig of niet volledig inwilligt dan kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl staat de benodigde informatie.

Beveiliging

EFPC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u aanwijzingen heeft van misbruik van gegevens neemt u dan aub zo spoedig mogelijk contact met ons op. Ook als u meer informatie wenst over de beveiliging van door EFPC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EFPC op via info@efpc.nl of op 030 225 24 00

Bilthoven, mei 2019