Onafhankelijk specialist met kennis van de optimale mix.

Een goede balans tussen bruikbaarheid en risicobeheersing wordt makkelijker als u er al tijdens de ontwerpfase van uw gebouw over nadenkt. Daarom organiseert EFPC het speciale ‘architectenspreekuur’: snel kundig beveiligingsadvies aan de hand van de eerste projectplannen.

Zo’n investering van een paar uur in een vroeg stadium van het project kan grote aanpassingen en onvoorziene kosten later voorkomen.

Security en gebruiksgemak

Een gebouw kan met allerlei beveiligingssystemen zo zwaar worden beveiligd dat het onwerkbaar wordt. Niets is zo vervelend als het ten onrecht afgaan van een alarm bij elke onvoorziene situatie. Brandveiligheidsvoorzieningen (safety) en inbraakbeveiliging (security) moeten op elkaar zijn afgestemd, hierbij is maatwerk cruciaal. U wilt onbevoegden weren, maar medewerkers moeten wel toegang hebben en voor klanten wilt u de drempel zo laag mogelijk houden. Het is de kunst een gebouw op een zodanig niveau te beveiligen dat de veiligheid en de toegankelijkheid in goede balans zijn.

Security audit

Door het uitvoeren van een security audit kan er in een kort tijdsbestek worden gekeken of de bestaande beveiliging voldoet aan uw verwachtingen. EFPC kan deze audit uitvoeren volgens bijvoorbeeld ‘De Haagse Methodiek’. Hier wordt de volledige beveiliging zowel organisatorisch, bouwkundig als elektronisch beoordeeld op functionaliteit en uitvoering tegen de aanwezige risico’s. Onderdelen hiervan zijn: risicobepaling, security audit, security management en het opstellen van een securityplan.

Securityplan

Samen met onze opdrachtgevers kijken wij welke bouwkundige voorzieningen, organisatorische maatregelen en beveiligingssystemen nodig zijn om tot het gewenste veiligheidsniveau te komen. Dit verwerken wij in een geheel op maat gemaakt securityplan, uw plan.

U wilt wellicht onbevoegden weren, maar medewerkers moeten wel gewoon in en uit kunnen lopen.

Beveiligingsadvies voor architecten en ontwikkelaars

Een goede balans tussen bruikbaarheid en risicobeheersing wordt makkelijker als u er al tijdens de ontwerpfase van het pand over nadenkt. Daarom organiseert EFPC het speciale ‘architectenspreekuur’: snel kundig beveiligingsadvies aan de hand van de eerste projectplannen. Zo’n investering van een paar uur in een vroeg stadium van het project kan grote aanpassingen en onvoorziene kosten later voorkomen.

Neem contact op »