PGF 15 / PGS 29

Doel

Na voltooiing van de modulen PGS 15 en 29 zal de cursist theoretische en praktische kennis bezitten van de PGS 15 en 29, toegespitst op de competenties benodigd bij het inspecteren van de brandbeveiligingsinstallaties en de voor hun functioneren noodzakelijke organisatorische en bouwkundige randvoorwaarden conform het CCV PGS inspectieschema.

Bestemd voor

De RvA eist dat kan worden aangetoond dat een inspecteur de juiste competenties heeft om brandbeveiligingsinstallaties en of het UPD te inspecteren coform the CCV PGS inspectieschema..

De cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil nemen van de PGS 15 en PGS 29.

Cursusomschrijving

De cursus is op hoofdlijnen opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • wet en regelgeving
 • logistieke processen en commerciële opslag, al dat niet gekoppeld aan productie processen
 • classificatie van stoffen met betrekking tot hun ADR classificatie en PGS 29 klasse aan de hand van MSDS sheets
 • opslaghoeveelheden en (tijdelijke) opslagvereisten (koopmansgoederen, onverenigbare combinaties)
 • beschermingsniveaus en afscheidingen in combinatie met maximale vloeroppervlakten
 • scenario’s op hoofdlijnen in relatie tot preventieve en repressieve LoD’s
 • opvangvoorzieningen van product en bluswater

In de Module: UPD opsteller worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • de noodzakelijke inhoud van het Uitgangspuntendocument
 • de context van een UPD in de Nederlandse regelgeving en certificeringsregelingen
 • wat zijn geloofwaardige scenario’s
 • scenario’s in relatie tot preventieve en repressieve LoD’s en bedrijfsbrandweer
 • bepalen van het maatgevend scenario
 • opvangvoorzieningen van product en bluswater in relatie tot het scenario

Cursusduur en -kosten

De cursusduur bedraagt 3 lesdagen van 09:00 tot 16:30 uur.

De cursuskosten bedragen € 300,–, dit is inclusief lesmateriaal en verzorging zoals koffie, thee en lunch.

Start opleiding & examen

De cursus start in het najaar van 2020.

De examens worden afgenomen door Certoplan. Hiervoor moet u zich aanmelden.

Ja, ik meld mij aan »