Basiscursus Brandmeldtechniek

Doel

Een brandmeldinstallatie is er voor uw veiligheid!

Spelen de volgende vragen door u hoofd:

 • voldoet de brandmeldinstallatie aan het doel waarvoor hij is aangelegd?
 • wat is het verschil tussen ongewenste en onechte meldingen en systeembeschikbaarheid?
 • wat zijn detectiezones, alarmeringszones en sturingszones?
 • heb ik wel de juiste detectiemethode?

Tijdens de cursus zullen naast de hiervoor genoemde zaken, de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • de certificering Brandmeldinstallatie;
 • de werkingsprincipes van melders;
 • de brandmeldinstallatie m.b.t. opbouw, projectering, installeren.

Na de cursus heeft u globale kennis van de grondbeginselen van brand, branduitbreiding, herkennen de componenten van brandmeldsystemen en de toepassingen daarvan.

Bestemd voor

Bent u vanuit wet- en regelgeving verplicht bent een brandmeldinstallatie te hebben? Dan is het wenselijk om ook zelf een de Ins en Outs van de brandmeldinstallatie op hoofdlijnen kennen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil nemen van Brandmeldinstallaties.

Cursusomschrijving

In ‘Basiscursus Brandmeldinstallatie’ wordt de basiskennis behandeld die is vereist om de uitgangspunten en prestatie-eisen  van een brandmeldinstallatie te kunnen beoordelen volgens de huidige wet- en regelgeving. Uitgangspunten voor de leerstof zijn:

 • Bouwbesluit 2012;
 • NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen;
 • NEN 2654-1 Beheer, controle en het onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – deel 1: Brandmeldinstallaties;
 • NPR 2576 Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen;
 • de certificeringregeling voor BMI’s.

Cursusduur en -kosten

De cursusduur bedraagt  1 lesdag van 09:30 tot 16:00 uur.

De cursuskosten bedragen € 300,–, dit is inclusief lesmateriaal en verzorging zoals koffie, thee en lunch.

Start opleiding & examen

De cursus zal op 2 oktober 2019 worden gegeven.