EFPC vindt dat één persoon niet overal verstand van kan hebben. Daarom stellen we voor elk project een team samen van échte experts in verschillende disciplines.

Om diezelfde reden hebben we besloten een aparte, gespecialiseerde business unit op te richten voor specifiek advies over arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

Health, Safety & Environment-advies (HSE-advies)

Health, Safety & Environment (HSE) is een apart vakgebied, dat belangrijke raakvlakken heeft met brandveiligheid. EFPC beschikt over experts op het gebied van explosieveiligheid, machineveiligheid, milieurisico’s, bliksembeveiliging en tunnelveiligheid. Daarnaast kennen wij de regelgeving en normering op deze gebieden door en door.

De zelfstandige B.V. HSE-Advies is als onafhankelijke consultant betrokken bij grote industriële en civieltechnische projecten van zowel overheden als private ondernemingen. Wij opereren zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan die van de uitvoerder.

Lees meer over HSE-Advies »