Hebt u zich wel eens verdiept in het woud van de regelgeving voor brandveiligheid? Er bestaan zeer veel regels voor de brandbeveiliging. Voorschriften die verschillen per branche en die bovendien regelmatig aangepast worden aan de hand van nieuwe inzichten en politieke prioriteiten.

Tijdens de ontwerp- en bouwfase omschrijven de bouwvergunning en Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) de eisen op het gebied van opslag-, brand- en bouwkundige veiligheid. Om zeker te weten dat uw organisatie aan alle vereisten voldoet, kunt u bouwen op de specialisten van EFPC.

Erkend en gecertificeerd

EFPC is als een van de eerste brandveiligheid-adviesbureaus in Nederland door CIBV (voorheen LPCB-regeling) erkend als gecertificeerd opsteller van een Integraal Brandveiligheidsplan en Uitgangspuntendocumenten Sprinklerbeveiliging (UPD). Hiermee voldoen de door ons verzorgde documenten automatisch aan de eisen van verzekeraars en brandweer.

Wij verzorgen onder meer de volgende documenten:

  • Programma van Eisen voor brandmeldinstallatie,  ontruimingsalarminstallatie en rookbeheersingssysteem
  • Integraal plan brandveiligheid
  • Bedrijfsbrandweerrapportage (PGS 29 locaties)
  • Uitgangspuntendocument brandbeveiligingssytemen (o.a. sprinkler- watermist-blusgas)
  • Rapportage beheersbaarheid bij brand
  • Berekeningen Vuurlast en Brandoverslag
  • Ontruimingsplannen en vluchtwegberekeningen
  • Simulaties
  • Berekening van warmtestralingscontouren
  • Brandveiligheid PGS locaties
Neem contact op »