Bij brandpreventie is het adagium: ‘voorkomen is beter dan blussen’. Maar als u schade en leed wilt voorkomen moet u óók nadenken over het gedrag van mensen in noodsituaties. Wat gebeurt er als het alarm af gaat? Waar rennen de mensen naar toe en is daar voldoende ruimte om te vluchten?

Bij paniek blijken veel slachtoffers te vallen als gevolg van verdrukking en gebrek aan voldoende vluchtwegen. EFPC maakt gebruik van computersimulaties om te kijken of het gebouw vluchtveilig genoeg is.

Fire Safety Engineering (FSE)

Bij een integrale benadering van brand en vluchtgedrag maken wij steeds vaker gebruik van simulaties die de complexe dynamica van mensenmassa’s in kaart brengen. Overigens niet alleen bruikbaar bij gebouwen (10.000 bezoekers aan een dance event in een beurscomplex), maar ook voor de ontruiming van treinen, parken, stadions of zelfs complete stadsdelen.

De voordelen van simuleren zijn evident:

  • bepalen van de benodigde ontruimingstijd per 1000 bezoekers;
  • betrouwbaar genoeg voor Bouwbesluitberekeningen bij complexe gebouwen;
  • helpt bij bepalen van de optimale veiligheidsmaatregelen in een gebouw;
  • geeft inzicht in knelpunten in de loopstromen binnen een gebouw;
  • maakt het proces van de evacuatie duidelijk, zodat aanpassingen mogelijk zijn;
  • kostenbesparend omdat geen aanpassingen achteraf nodig zijn.

Het gebeurt met regelmaat dat als gevolg van een aantal simulaties belangrijke bouwkundige wijzigingen plaats vinden. Daarom is het met name bij nieuwbouw van groot belang om al in een vroeg stadium simulaties van vluchtgedrag uit te voeren. Dit kan grote kosten in een later stadium besparen.

Bij bestaande gebouwen helpen simulaties overigens bij kostenbesparing, doordat we goed kunnen aantonen wat werkelijk nodig is om de situatie veilig te maken. Soms kan het verplaatsen van een wanddeel of het toevoegen van een extra deur al voldoende zijn. Door dit aan te tonen voorkomt een simulatie overbodig ingrijpende (en dus dure) maatregelen.

Neem contact op »